Vanliga Frågor

 1. Vilken värmepump är bäst?

  Det beror helt på dina förhållanden.
  Hur stort är ditt hus? Hur mycket är du beredd att betala för komfort (ljudnivå & wifi etc)?

  Två viktiga faktorer för att avgöra effektiviteten hos en värmepump är SCOP/SEER värdet och Placering på värmepumpen.
  Se våra rekomendationer under vår topplista.

 2. Vad innebär COP & EER?

  COP står för Coefficient Of Performance och är förhållandet mellan tillförd drivenergi och utvunnen värmeenergi.
  EER står för Energy Efficiency Ratio är förhållandet mellan tillförd drivenergi och utvunnen kylenergi.
  Om COP/EER-värdet är 4,5 kan du alltså få ut 4,5 gånger så mycket energi från värmepumpen mot den energi du förbrukar. På så vis är COP/EER-värdet ett mått på hur stor besparing du kan göra.

 3. Vad innebär SCOP & SEER?

  S i SCOP och SEER står för Seasonal och motsvarar COP/EER-värdet under ett års temperaturvariationer. Här måste man alltså ta hänsyn till COP-värdet vid olika temperaturer. Detta är delvis framtaget för att inte tillverkarna ska kunna optimera sina värmepumpar för drift vid förutsättningarna då COP/EER-värdet mäts.

  Viktigt att ta hänsyn till är att det finns tre olika zoner i Europa där man mäter SCOP/SEER-värden annorlunda. Sverige ligger i den kallaste zonen och där väger COP/EER-värdena vid lägre temperaturer tyngre vid framräkningen av SCOP-värdet.

 4. Hur fungerar en värmepump?

  Grundidén är lika dan på alla typer av värmepumpar:
  Hämta den gratisenergi som finns i berg, mark, sjö och luft, och konvertera den till värme åt hemmet.

  En värmepump har samma princip som ett kylskåp, bara omvänt. Istället för att flytta värmen ifrån insidan till utsidan av kylskåpet.
  Så flyttas värmen ifrån utsidan till insidan av huset/fastigheten.

  Med hjälp av värmepumpens köldmedie, tar värmepumpen hand om energin i uteluften för att konvertera till värme. Detta gör den genom att höja och sänka trycket i systemet, vilket resulterar i temperaturskillnader på köldmediet.

  Läs mer om olika värmesystem här.

 5. Hur fungerar en luftluft värmepump?

  En luft-luft värmepump består av två enheter, en utomhusenhet som hämtar energi från utomhusluften och transporterar värmen genom ett köldmedium till en inomhusenhet som värmer utrymmet där värmepumpen är installerad.

  Köldmediet har en kokpunkt på cirka -40 °C vilket innebär att köldmediet snabbt övergår från flytande form till gas med hjälp av värmen i utomhusluften. Utomhusenheten komprimerar gasen, detta gör att värmepumpen effektivt ökar temperaturen på köldmediet. Gasen transporteras in till inomhusenheten där inomhusenheten kyler ner köldmediet och den värmen som gasen en gång hade blåser ut. Köldmediet återgår då till flytande form och transporteras till utomhusdelen där kretsloppet fortsätter.

 6. Hur fungerar en luft-vatten värmepump?

  En luft-vatten värmepump består av två enheter, en kompressor på utsidan samt en värmeväxlare med en styrenhet på insidan. Inomhusenheten kan kopplas både till ditt vattenburna system samt att värma upp ditt varmvatten.

  Utomhusenheten hämtar energin från utomhusluften och transporterar värmen genom ett köldmedium till en inomhusenhet som värmer upp vattnet.

 7. Vilken storlek på luftvärmepump ska jag välja?

  Det beror på hur stor yta som skall värmas upp och vilken elförbrukning du har idag för att hålla en god värme i huset.
  Vårt råd är att aldrig underdimensionera – är du osäker, välj alltid den större modellen.
  Vi hjälper dig hitta rätt värmesystem för dina behov - ring oss på 031 760 06 40

  Du kan enkelt vilken pump som passar ditt hus på våra produktsidor.

 8. Var bör en värmepump placeras?

  Det viktigaste är att det finns god ventilation runt värmepumpen. Inomhusdelen bör placeras så att den får största möjliga spridningsområde. Den bör sitta högt upp på väggen, eftersom det alltid är varmare vid taket.

  Utomhusdelen kan placeras i såväl norr- som söderläge, eftersom den arbetar med den värme som alltid finns i luften.
  Fri placering oavsett väderstreck, men kanske inte direkt under ett sovrum.

  Vi rådgör sig självklart om placering och alla andra frågor helt kostnadsfritt.
  Klicka här för att kontakta oss eller ring 031-760 06 40

 9. Isbildning på värmepump

  I Vintertid finns det stor risk att is bildas på värmepumpen.
  Om is bildas på utedelens fläktblad så kan det börja låta ifrån värmepumpen och effekten påverkas.

  Ofta klarar värmepumpen av att lösa upp isen själv igenom den inbyggda avfrostningsfunktionen som finns i moderna värmepumpar.
  Men i vissa fall kan värmepumpen behöva hjälp på traven när det har bildats mycket is.

  Hur avlägsnar man då onaturlig isbildning?
  Är det plusgrader utomhus kan du prova att stänga av värmepumpen tills isen smälter av sig själv.

  Vid minusgrader utomhus krävs det lite mera jobb för att få bort isen.
  För ett bra resultat använd kyl drifts metoden som beskrivet nedan.

  Kyl drifts metoden:
  • Ställ in värmepumpen på kyl drift. • Täck värmepumpens ute del med en presenning alternativt en filt. • Låt värmepumpen stå på i kyl drift i ca 15-20min eller tills all is har smält. • Avlägsna presenningen ifrån utedelen. • Ställ tillbaka värmepumpen på värme läge.
  Observera att du aldrig skall använda hårda föremål som till exempel skrapor för att ta bort is.
  Häll inte varmt vatten över värmepumpen, vatten på elektronik (kretskort, kompressor eller fläktmotor) kan skada värmepumpen.
  Du ska inte heller använda het luft för att ta bort isen (exempelvis varmluftspistol).
 10. Hur stor besparing kan jag göra med en värmepump?

  Det beror på var du bor och vilken uppvärmningstyp du använder idag.
  Luft-Luftvärmepump kan du spara uppskattningsvis 30-50% av uppvärmningskostnaden.

  Räkneexempel
  Om du har 24,000 kWh i total elförbrukning per år, med 4 personer i hushållet.

  Total elförbrukning: 24 000kWh
  Elkonsumtion 4 personer: 4 080kWh
  Uppvärmning av vatten: ~1 500kWh/person
  Personer i hushållet: 4

  24 000 - (4080 + 1500*4) = 13 920

  Uppvärmningskostnad per år: 13 920kWh.

  Detta hus har då 13 920kWh i uppvärmningskostnad per år.
  Med möjlig besparing på 30-50% med en luft-luft värmepump.

  Beräknad Energiåtgång för uppvärmning av varmvatten
  Sparsam användning 800kWh per person och år
  Hög användning 2200 kWh per person och år
  Energimyndigheten 2011
  Beräknad elkonsumtion i lägenhet i flerbostadshus för år 2009
  1 person 2160 kWh/år.
  2 personer 2880 kWh/år.
  3 personer 3360 kWh/år.
  4 personer 4080 kWh/år.
  5 personer 4560 kWh/år.
  6 personer 5160 kWh/år.
  7 personer 5520 kWh/år.
  Konsumentverket 2009