Rotavdrag

Avdrag på arbetskostnad för ROT- & RUT- arbeten

Från och med 1 Januari 2016 kan du dra av max 30% av arbetskostnaden i ROT/RUT-avdrag. Den sammanlagda skattereduktionen för ROT- och RUT-arbete får inte överstiga 50 000 kr per kalenderår.

Det har blivit en självklarhet att varje svenskt hushåll vill nyttja ROT/RUT-avdraget och därför kommer vi att ta upp detta vid din beställning. Vi kommer också att söka ROT/RUT-avdrag åt dig så du slipper ta hand om detta.

När kan du nyttja ROT-avdraget?

ROT-avdraget (Reparation, Ombyggnadoch Tillbyggnad) kan du använda för att göra avdrag på arbetskostnaden av en värmepumpinstallation, ROT-avdraget gäller upp till 50 000 kr per kalenderår.

När kan du nyttja RUT-avdraget?

RUT-avdraget (Rengöring, Underhåll och Tvätt) kan du använda för att göra avdrag på en underhållsservice av ditt klimatsystem. Liksom ROT-avdraget är också RUT-avdraget på 30% av arbetskostnaden. RUT-avdraget gäller upp till 50000 kr per kalenderår.

Hur räknar jag på RUT/ROT avdraget?

30% av arbetskostnaden av ett värmesystem betyder att du får 30% rabatt på själva installationen av värmesystemet, och inte värmesystemet i sig.

Exempel på detta är att om värmesystemet kostar 15000 kr och installationen 8000 kr, får du dra av 30% på installationskostnaden 8000 kr vilket du gör genom att gångra installationskostnaden med 70% (0.7).

Totalkostnaden i detta exempel är då 15000 + ( 8000 * 0.7 ) = 20600