Scanvarm Link SMS Styrning

Styr din värmepump från mobilen.

Bli kontakad om denna produkt

Scanvarm Link är lätt att installera och bekväm att använda

Enheten levereras med manual på finska, svenska, engelska, med en kort sex stegs snabbstartsguide för installation och driftsättning.

Det finns två sätt du kan använda Scanvarm Link på.
Antingen via ett enkelt SMS eller via en App på en smartphone, Appen kan laddas ner en gratis på Google Play Store, Apple Store eller Windows Phone Store.

Ta kontroll över ditt hems eller fritidslägenhets luftvärmepump med telefonen

  • Slå på och stänga av luftvärmepumpen.
  • Välj mellan olika lägen: värme, kyla, auto-läge, eller torkning.
  • Ställ in önskad temperatur på luftvärmepumpen.
  • Styr fläkthastigheten på luftvärmepumpen.
  • Sätt på larm när det är för kallt eller för varmt i fastigheten.
  • Larm funktion för lågt batteri.

Scanvarm Link fungerar till:

Mitsubishi Electric FD, GE, EF, FH och SF.
Scanvarm 12 och 18.
Panasonic, alla modeller sedan 2006 (EU-certifierad)

SIM-kort köps separat.
SIM-kortet ska fungera i GSM-nätet eller kombinerad GSM / 3G / 4G-nät (styrningen fungerar inte om SIM-kortleverantören endast stöder 3G eller 4G-anslutningar.)