Service Luft-luft Företag

Visa större bild

Service Luft-luft Företag

Ge nytt liv åt din väremepump.

Bli kontakad om denna produkt

Vad händer med värmepumpen?

All smuts och damm som passerar genom en värmepumps inomhusenhet lagras upp i form av mikrofetter under längre perioder (1-2år).Dessa mikrofetter belastar värmepumpens fläktmotor som slits ut och skapar missljud.Efter en rengöring får din värmepump ökat luftflöde vilket ger dig en bättre effekt och påverkar din besparing.

Skillnaden mellan en servad och en icke servad värmepump kan vara så mycket som 80 % mindre effekt på vad man får ut av sin värmepump.

Service Luft-Luft Basic! Vad utförs?

  • Nedmontage av inomhusenhetens yttre skal.
  • Inomhusenhet görs rent med lufttryck batteri/lameller/trumma.
  • Testkörning på full effekt för driftsäkerhet och 100% effekt.
  • Allt detta av en certifierad tekniker med kategori 1 behörighet.

Tillägg kan göras om man upplevt problem med sin värmepump:

  • Felsökning av kretskort.
  • Felsökning av fläkttrumma.
  • Påfyllning av köldmedium vid läckage.
  • Byte av reservdelar eller rördragning vid behov.