Installation Luft-vatten Basic

Visa större bild

Installation Luft-vatten Basic

Installation Basic.

Bli kontakad om denna produkt

Professionell installation

En professionellt utförd och dokumenterad installation av behörig tekniker är inte bara ett lagkrav, utan bidrar också till att du får din klimatanläggning är optimalt intrimmad för dina behov. Våra installatörer har lång erfarenhet av installationer och arbetar med marknadens bästa utrustning vilket säkerställer långvarig och effektiv drift.

Detta ingår

  • Röranslutning inklusive upp till 4 meter kylrör.
  • Montering av panna.
  • Täckkanaler, konsol och vibrationsdämpare.
  • Håltagning för rörgenomföring i vägg av trä eller tegel.
  • Tätning av genomgångs hål i vägg.
  • Driftsättning och funktionstest av anläggningen.
  • Instruktion om handhavande.
  • El dragning inklusive elkabel upp till 2 meter till närmaste jordade uttag.